Popo.fi

Popo - Infoa oppisopimuksesta

--- TÄMÄ SIVU EI OLE ENÄÄ AKTIIVINEN ---

Työpaikkakouluttajan rooli

Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalta nimetään opiskelijalle työpaikkakouluttaja, joka koordinoi käytännössä opiskelijan työssä oppimisen ohjausta ja kouluttamista työtehtäviin. Myös muut työyhteisön jäsenet osallistuvat oppisopimusopiskelijan ohjaamiseen. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työssäoppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvauksen määrä on aina opiskelijakohtainen, siihen vaikuttavat opiskelijan aikaisempi osaaminen ja oppisopimuskoulutuksena suoritettavan tutkinnon taso. Opiskelijan vastuulliseksi työpaikkakouluttajaksi voidaan nimetä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö, joka on alan vankka ammattilainen. Työpaikkakouluttajalla tulee olla myös valmiudet opettaa ja ohjata toista henkilöä.

Työpaikkakouluttajan tehtävät

perehdyttäminen
työssäoppimisen suunnittelu ja järjestelyistä sopiminen yhteistyössä opiskelijan ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjän kanssa
työssäoppimisen ohjaus
työssäoppimisen arviointi

Työssäoppimisen suunnittelu ja arviointi Study verkkopalvelussa

Oppisopimuskeskuksen opiskelijoiden työssäoppimisen suunnittelussa, arvioinnissa ja koulutuskorvausten hakemisessa oli mahdollisuus hyödyntää sähköistä asiointia Study-verkkopalvelussa. Oppisopimusta solmittaessa opiskelija ja työpaikkakouluttaja saivat ohjeet rekisteröitumisestä verkkopalvelu Studyyn.

Oppisopimuskoulutuksen arviointi ja todistukset

Oppiajan päätyttyä koulutuksen järjestäjä myöntää opiskelijalle osallistumistodistuksen ja tutkintotodistuksen. Tietopuolisten opintojen osalta opiskelija saa opintorekisteriotteen opinnoista, joihin hän on osallistunut.

Oppisopimuskoulutuksen muutostilanteet

Kaikissa oppisopimuksen muutostilanteissa on tärkeää olla yhteydessä oppisopimuskeskukseen. Oppisopimuksen muutoksia ovat esimerkiksi työpaikkakouluttajan vaihtuminen, oppisopimusajan muutos, työtehtävien olennaiset muutokset, oppisopimuksen keskeytyminen (esim. äitiysloma tai varusmiespalvelus), oppisopimuksen purkaminen tai työnantajan vaihtuminen. Mikäli opiskelija saa tutkinnon valmiiksi suunniteltu nopeammin, oppiaikaa lyhennetään. Tavoite on että myös tutkintosuoritukset tehdään oppiajan puitteissa. Muutokset ilmoitetaan kirjallisesti oppisopimuksen muutokset -lomakkeella. Lomakkeen allekirjoittaa sekä opiskelija että työnantaja.

Työssäoppiminen ja sen rahoitus

Oppisopimus poikkeaa koulutuksena merkittävästi perinteisestä opiskelusta. Yleensä työoppisopimus -oppilas saa kohtuullista palkkaa tekemästään työstä. Näin ollen opiskelija ei välttämättä tarvitse hakea lainaa opintojen rahoittamiseen. Jos lainalle on tarvetta, kannattaa muistaa että vaikka netissä on lainapalveluita kuten Varmalaina.fi, joissa voi kilpailuttaa lainoja maksutta, ei he kuitenkaan kilpailuta opintolainoja. Ainut oikea lainatuote opiskelijalle on valtion takaama opintolaina, jonka kulut ja korkot ovat yleisesti varsin maltilliset.
Lähteet & info:
Kela.fi - Opintolaina
Te-palvelut.fi - Oppisopimuskoulutus
Varmalaina.fi - Vastuullinen lainan ottaminen
Oppisopimus.fi